Emballasjeforskriften – hva er nytt?

Miljødirektoratet har sendt endelig forslag til forskrift om emballasjeavfall til Klima- og miljødepartementet. Forskriften skal sikre lik konkurranse og at vi når forpliktende EØS-mål.

Foto
Johnny Syversen for LOOP
Publisert

Hva vil gjelde for norske bedrifter? Alle som tilfører markedet minst 1 000 kg av en emballasjetype per år er omfattet.

  • Plikt til medlemskap i godkjent returselskap
  • Plikt til avfallsforebygging
  • Plikt til rapportering

Siden midten av 1990-tallet har næringslivet selv hatt ansvar for å samle inn emballasjeavfall i Norge. Produsentansvarsordningen har vært basert på frivillige avtaler mellom myndighetene og næringslivet. Den har vært vellykket og ført til høy materialgjenvinning.

Systemet har blitt utfordret av at det har kommet inn aktører som ikke er bundet av avtalene. Til nå har det kun vært Grønt Punkt Norge med tilhørende materialselskaper for emballasje som har hatt forpliktende ambisiøse miljømål gjennom bransjeavtale med Klima- og miljødepartementet (KLD).

– Det betyr at konkurransen skjer på ulike vilkår. Nye aktører, som ikke er forpliktet av de gjeldende avtalene, kan velge å samle inn den emballasjen som er mest lønnsom å håndtere. Dette undergraver systemet og er en trussel mot håndtering av emballasjeavfall. Vi ser derfor et behov for å forskriftsfeste produsentansvaret, uttalte Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en nyhetssak lagt ut i forbindelse med oversendelse av forskrift til KLD.

RENAS har lenge hatt et godt samarbeid med Grønt Punkt Norge og materialselskapene for emballasje. Det er store mengder emballasje som hvert år følger nye elektriske og elektroniske produkter ut på markedet. Gjennom Grønt Punkt Norge kan RENAS’ medlemmer være trygge på at emballasjen blir samlet inn og forsvarlig gjenvunnet. RENAS-medlemmer kan velge å ta alt sitt produsentansvar gjennom en enkel og effektiv samordning av RENAS, Batteriretur og Grønt Punkt Norges produsentansvarsordninger; Returfelleskapet. Én faktura, én kontaktperson, full oversikt og et landsomfattende, trygt og effektivt retursystem. Ta kontakt med oss for mer informasjon på renas@renas.no.

Emballasjeforskriften er foreslått å tre i kraft 1. juli 2017, men plikt til å være medlem i godkjent returselskap for emballasje vil gjelde fra 1. januar 2018.

Se hele forslaget til emballasjeforskrift (nytt kapittel 7 i Avfallsforskriften).

EUs direktiv om emballasje og emballasjeavfall (94/62/EC) er bindende for Norge og stiller minimumskrav til materialgjenvinning av emballasjeavfall i hele EØS-området. I revidert direktiv foreslås det skjerpede krav. Det er ennå uklart når disse blir vedtatt.

Se også Miljødirektoratet  sine sider.