Rapporter

RENAS samler hvert år inn mer enn 60.000 tonn EE-avfall. Gjennom et landsdekkende retursystem sikrer RENAS at avfallet blir tatt hånd om på en forsvarlig måte, at alle miljøgifter blir fjernet og at mest mulig av restavfallet blir gjenvunnet.

Miljørapport 2015: Hele 96 prosent går til material- eller energigjenvinning

I 2015 ble det samlet inn 61 922 tonn elektrisk og elektronisk (EE-) avfall i RENAS systemet. Hele 84 prosent av dette gikk til materialgjenvinning og ble til innsatsfaktorer i nye produkter, mens 12 prosent gikk til energigjenvinning. Når det kommer til sirkulærøkonomi er vår bransje både en suksess og et forbilde. I miljørapporten kan du lese mer om dette.

Les miljørapport 2015 her.

Miljørapport 2014: Rekordhøy innsamling av EE-avfall

2014 ble et rekordår for RENAS på flere områder. Vi samlet inn 61 609 tonn elektrisk og elektronisk (EE-) avfall, en økning på 2,2 prosent sammenlignet med 2013 som også var et år med svært gode resultater. Med dette ble RENAS’ andel av den totale innsamlede mengden EE-avfall ca. 42 prosent. I Norge har vi et innsamlings- og behandlingssystem som fungerer godt, og både den totale mengden innsamlet EE-avfall og RENAS’ andel er økende.

Les miljørapport 2014 her.

Miljørapport 2013: Førti prosent av alt EE-avfall ble samlet inn av RENAS

RENAS samlet inn 60 279 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) i 2013, en økning på hele 14,7 prosent sammenlignet med året før. Siden oppstarten i 1999 har RENAS samlet inn over 630 000 tonn EE-avfall. Mengden tilsvarer hele 63 Eiffel-tårn! Ingen land i verden er så flinke til å samle inn og gjenvinne kasserte EE-produkter som Norge.

Les miljørapport 2013 her.

boliden-renas

Boliden. Foto: Simon Skreddernes

Miljørapport 2012: Det nytter – 94 prosent gjenvinnes

RENAS samlet inn 52 590 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) i 2012, en økning på 4,2 prosent sammenlignet med året før. Siden oppstarten i 1999 har RENAS samlet inn over 570 000 tonn EE-avfall. Mengden tilsvarer en kø med trailere som strekker seg fra Lindesnes til Nordkapp.

94 prosent av EE-avfallet som RENAS samlet inn i 2012 har gått til gjenvinning. 88 prosent er brukt i nye produkter, mens 6 prosent gikk til energigjenvinning.

Les miljørapport 2012 her.

Miljørapport 2011: Mer enn 50 000 tonn i 2011

RENAS samler inn og behandler alle typer kasserte elektroprodukter. I 2011 samlet RENAS inn og behandlet mer enn 50 000 tonn EE-avfall. Dette er en økning på over ni prosent sammenlignet med året før. Miljøregnskapet på de kommende sidene viser hvor store mengder EE-avfall RENAS samlet inn i 2011, hva som skjer med dette avfallet og hvor store mengder miljøgifter som er plukket ut.

Les miljørapport 2011 her.

kabler-renas

Elektrogjenvinning på Gjøvik. Foto: Jan Lillehamre

Miljørapport 2010: Flere grunner til suksessen

I fjor valgte over 300 nye medlemsbedrifter å la oss forvalte deres returforpliktelser. Den tilliten gjør oss både stolte og ydmyke, sier administrerende direktør Gunnar Murvold. Grunnene til suksessen er flere, tror han. – Vi har et tilbud som gjør det enkelt og rimelig å ta miljøansvar. I tillegg tilbyr vi landets mest kompetente returmiljø. Og til slutt har vi Norges største medlemsmasse. Returbransjen har vært preget av en del uro, men RENAS har vært forskånet for dette.

– Det at vi ikke har hatt én eneste negativ presseomtale i 2010 har vel vist markedet at vi er til å stole på, forteller en fornøyd Murvold. Unik kunnskap I 2010 gjennomførte RENAS et større prosjekt hvor målet var å kartlegge hvilke typer miljøgifter som finnes i de ulike produktene selskapet samler inn. – Ingen har gjort noe tilsvarende tidligere, verken i Norge eller i utlandet. Prosjektet har gitt oss en unik kunnskap som gjør oss i stand til å tilby en enda mer effektiv miljøsanering av de produkter vi samler inn, forteller Murvold. 

Les miljørapport 2010 her.

 

Har du også lest disse artiklene?