Bli medlem

EE-forskriften forplikter alle importører og produsenter av EE-produkter til å sørge for effektiv innsamling og forsvarlig sluttbehandling. Forpliktelsen oppfylles av bransjen kollektivt, gjennom returselskapene. Alle importører og produsenter av EE-produkter skal derfor være medlem i et returselskap. Meld deg inn, raskt og enkelt, her.