Ordforklaringer

Ombruk

Ombruk eller gjenbruk er å bruke en ting på nytt i stedet for å kaste den. Bruktsalg, at klær og utstyr går i arv eller lånes til flere er eksempler på ombruk.