Ordforklaringer

Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi er et industrielt system som bidrar til at ressurser forblir i økonomien, også etter at et produkt ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål.

Den baserer seg på gjenbruk, reparasjon, forbedring og materialgjenvinning i et kretsløp hvor færrest mulig ressurser går tapt. Dette til forskjell fra en lineær «bruk og kast-økonomi», som forutsetter at ressursene er ubegrensede.

Overgangen til sirkulærøkonomi handler ikke bare om justeringer som har til formål å redusere negative virkninger av lineær økonomi. Den representerer også et systemskifte som tillater økonomisk vekst og samfunnsmessige så vel som miljømessige fordeler.

7 nøkkelprinsipper i sirkulærøkonomien (ifølge Ellen MacArthur Foundation):

• Prioriter fornybare ressurser
• Design for sirkularitet
• Ivareta og forleng levetiden på det som allerede er produsert
• Innovér forretningsmodellene
• Ta i bruk digital teknologi
• Bruk avfall som ressurs
• Samarbeid for å skape felles verdier

I 2017 etablerte RENAS og Elektroforeningen Circular Norway for å skape en organisasjon som kan bidra til økt kunnskap og samspill, bidra til innovasjon og bygge et fellesskap for sirkulærøkonomi. Målet er å samle norske ledere, myndigheter og andre som vil bli pionerer innen sirkulærøkonomi.