Fått brev fra EE-registeret?

Avfallsforskriften forplikter alle importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) til å være medlem i godkjent EE-returselskap.

Brev om manglende medlemskap

På vegne av Miljødirektoratet sender EE-registeret varsel til alle selskap som importerer elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) til Norge, uten å ha medlemskap i godkjent returselskap. EE-registeret kobler importstatistikk fra tollvesenet med medlemslister i returselskap, og sender varsel til dem som ikke har medlemskap i orden.

Mange er ikke klar over at det er en såkalt produsentansvarsordning på plass for EE-produkter. Dette er en ordning som sikrer at produsenten eller importøren er med å betaler for innsamling, miljøsanering og gjenvinning av EE-produktene når de blir avfall. Les mer om miljøgifter i EE-avfall i vårt Miljøleksikon.

RENAS er opptatt av at det skal være så enkelt og rimelig for bedriftene som mulig å ta sitt miljøansvar. Med RENAS får du lave kostnader, ingen tidkrevende rapportering og ingen ubehagelige overraskelser.

Våre medlemmer setter pris på vårt verdibaserte system for beregning av miljøgebyr, og for stabiliteten og forutsigbarheten i priser og avtaleforhold. I tillegg er det andre fordeler som er unike for RENAS medlemskapet:

 • Tilgang på statistikk og rapportsystem som gir oversikt over historikk og markedsdata
 • Verktøy som hjelper deg å oppfylle din informasjonsplikt iht. Avfallsforskriften
 • Hjelp og rådgivning i forbindelse med dokumentasjon av miljøansvar
 • Samarbeid med Batteriretur og Grønt Punkt Norge for dem som vil samle avtaler for EE, batterier og emballasje på ett sted, les mer her.

Her kommer du rett til vårt innmeldingsskjema. Ta kontakt om det er noe vi kan hjelpe deg med.

Avfallsforskriften

Avfallsforskriften ble fastsatt av Miljøverndepartementet 1. juni 2004 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester. Forskriften forplikter alle produsenter og importører av EE-avfall.

Produsenter og importørers forpliktelser:

 • Finansiere innsamling og behandling av EE-avfall gjennom medlemskap i et returselskap som er godkjent av Miljødirektoratet (tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet)
 • Informere om korrekt innlevering og behandling av EE-avfall gjennom bedriftens salgs- og informasjonsmateriell
 • Rapportere til EE-registeret om omsetning til andre EØS-land, såfremt returselskapet ikke ivaretar rapporteringen
 • Sikre at mottakerlandets EE-regelverk etterleves ved omsetning til private husholdninger i andre EØS-land

Forhandleres forpliktelser:

 • Ta imot EE-avfall fra næringsliv og husholdninger, vederlagsfritt fra husholdninger
 • Sørge for at EE-avfallet sorteres, oppbevares forsvarlig og videresendes til godkjent mottak eller behandlingsanlegg
 • Informere om at de tar imot EE-avfall gjennom sitt salgs- og informasjonsmateriell

Kommuners forpliktelser:

 • Sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud om vederlagsfritt mottak av EE-avfall fra husholdninger
 • Ta imot EE-avfall fra næringslivet, men kan kreve vederlag for dette
 • Sørge for at EE-avfallet sorteres, oppbevares forsvarlig og videresendes til godkjent mottak eller behandlingsanlegg
 • Informere om avfallshåndtering og eget system for mottak av EE-avfall

Les hele regelverket på Lovdata (avfallsforskriftens kapittel 1).

Oversikt over produkter som omfattes av avfallsforskriften er beskrevet på EE-registerets nettsider.

Bli medlem

Skriv inn ditt organisasjonsnummer og finn ut hvorfor 3 av 5 velger RENAS.