Derfor må du være medlem i et returselskap

Om du importerer eller forhandler elektriske produkter i Norge, må du være medlem i et returselskap. RENAS har gjort det enklest mulig for deg.

Foto
Foto: Simon Skreddernes
Publisert
Plikt for EE-importører

Alle virksomheter som innfører EE-produkter til det norske markedet plikter å være medlem i returselskap for EE-avfall. Kravet gjelder både importører og produsenter av EE-produkter. I RENAS betaler alle medlemmene et miljøgebyr for produktene som importeres til, eller produseres i, Norge. Satsene er oppgitt i miljøgebyrlisten. Utover dette koster medlemskapet ingenting.

Strømlinjeformet

Miljøgebyrene gjenspeiler de faktiske kostnadene produktene representerer som avfall. Innkrevingen følger innfortollingsprosedyrene og innkreves av Tollkassereren. Gebyret spesifiseres i egen varelinje på momsfakturaen. I noen tilfeller vil miljøgebyret bli innkrevd i ettertid, men medlemsbedriften behøver ikke å foreta seg noe for at det skal skje.

For alle som importerer

Kravet om medlemskap i et returselskap for EE-avfall gjelder også for de som sjelden, eller kun i enkelttilfeller, importerer EE-produkter. Produsentansvaret gjelder både ved import og ved produksjon innenlands. Det er imidlertid ikke nødvendig å melde seg inn i EE-registeret. RENAS tar ansvaret for all rapportering på vegne av medlemmene sine.

Gratis innsamling

Når du har EE-avfall som du ønsker å bli kvitt kan du levere det gratis til en av de 180 innsamlerne RENAS har knyttet til seg over hele landet.

Om RENAS

RENAS er et non profit-selskap som eies av Elektroforeningen og Elektro og Energi – en bransjeforening i Norsk Industri. Foreningene eier 50 prosent hver.