Miljøgebyrliste

Miljøgebyret finansierer innsamling og behandling av EE-avfall og beregnes på grunnlag av netto import-/produksjonsverdi.

Bli medlem

Skriv inn ditt organisasjonsnummer og finn ut hvorfor 3 av 5 velger RENAS.