Øra industriområde

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) arrangerer jevnlig åpne medlemsmøter kalt SirkelTREFF. Den 10. november fra 14.00-15.30 ser vi hvordan resirkuleringsbransjen jobber i hele verdikjeden for å øke ressursutnyttelsen og skape verdi.

Anja Ronesen fra RENAS vil holde et innlegg om muligheter for bedrifter innen sirkulærøkonomien, og om endringene vi ser på kort og lengre sikt som vil påvirke både produsenter, aktørene i gjenvinningsbransjen og kanskje åpne muligheter for nye gründere og bedrifter.

Programmet ser for øvrig slik ut:

  • Introduksjon fra Norsk Senter for Sirkulær Økonomi v/NCCE
  • Langsiktig tenkning og god ressursforvaltning, v/ Anja Ronesen, Markeds- og kommunikasjonssjef, RENAS
  • Design for økt materialgjenvinning, v/ Johannes Daae, Utviklingssjef, Grønt Punkt Norge
  • Hvordan bringe sirkulærøkonomien inn i vannbransjen, v/ Stine Bendigtsen, Daglig leder, TETA vannrensing AS
  • Sirkel-TV v/ Torbjørn Leidal, Ansvarlig redaktør, Avfallsbransjen.no
  • Spørsmål og oppsummering

Les mer og meld deg på her: http://ncce.no/sirkeltreff-10-november-hvordan-planlegger-vi-for-okt-gjenvinning-i-2021/

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) arbeider med de muligheter det ligger i å videreutvikle sirkulær økonomi i praksis for og mellom virksomheter. Senteret arbeider med utvikling av restprodukter og andre typer resirkulerbare produkter som erstatning for mer ressurskrevende råstoffer/produkter. NCCE er tilknyttet Re-Turn AS testlaboratorium for testing av materialer, og tilbyr rådgivning og prosjektledertjenester.