Gjenvinning av gips

Byggavfallskonferansen 2020 vil i stor grad se på hvordan de ulike aktørene kan lykkes med avfallsminimering og materialgjenvinning i praksis. – Det er et paradoks at vi fortsetter overforforbruket av våre begrensede ressurser samtidig som «alle» snakker om det grønne skiftet og sirkulær økonomi. Vi ønsker å skape en møteplass hvor arkitekter, rådgivere, entreprenører, avfallsaktører og myndigheter møtes for å diskutere konkrete løsninger. Det har vi fått godt til på den kommende konferansen sier Sverre Valde fra Nomiko, som er sekretariat- og møteleder for konferansen.

Konferansen åpnes av den nye klima- og miljøministeren Sveinung Rotevatn. Over 20 foredragsholdere skal i aksjon og disse vil i tillegg til det ovennevnte ta for seg problemer knyttet til ombruk av betong og anleggsavfall, digitalisering og aktualiteter om miljøgifter og asbest i bygg og anlegg.

Byggavfallskonferansen gir faglig oppdatering og erfaringsutveksling for deg som jobber med byggavfall, enten det er i privat eller offentlig sektor. Byggavfallskonferansen 2020 er den 12. i rekken. Vi forventer rundt 300 deltakere når ulike aktører fra bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen, avfallsbransjen og myndigheter samles til to lærerike dager i Oslo kongressenter.

Hvilke tanker har klima- og miljøministeren om byggavfall? Hvilke avfallstyper og materialer er aktuelle for å øke ombruk og materialgjenvinningen fremover? Hvordan lykkes med ombruk på en lovlig og sikker måte? Hvordan tilrettelegge for økt ombruk og materialgjenvinning av masser og betong? Hva er siste nytt om miljøgifter i bygg og anlegg? Dette er bare noen av spørsmålene som konferansens foredragsholdere skal besvare. Bli med og møt engasjerte og kunnskapsrike foredragsholdere og kollegaer fra hele landet på Byggavfallskonferansen 2020.

Gjenvinning av gips

Norsk Gjenvinning vil blant annet fortelle om gipsgjenvinning, en fraksjon som tidligere ble lagt på deponi. Foto: Norsk Gjenvinning

Konferansen arrangeres av Miljødirektoratet, BNL, MEF, Nelfo, NFFA, Norsk Industri, RENAS og RIF. Nomiko er sekretariat. Fullstendig program og lenke til påmelding finnes på www.byggavfallskonferansen.no.