Byggavfallskonferansen 2018

Byggavfallskonferansen 2018 avholdes i Oslo kongressenter 31. januar og 1. februar. Det ventes 300 deltakere når konferansen arrangeres for tiende år på rad. Hovedtemaene er materialgjenvinning og ombruk i praksis. RENAS er medarrangør og på talerlisten.

  • Tekst RENAS
  • Foto Runar Daler
  • Publisert

Fremtidige rammebetingelser for byggavfall og hva de ulike aktørene må foreta seg for at EU-kravet om 70 % materialgjenvinning av byggavfall fra 2020 skal nås, vil bli viet stor oppmerksomhet. En arbeidsgruppe bestående av store statlige eiere, er blant dem som skal presentere hvordan de vil forholde seg til materialgjenvinning og ombruk i tiden fremover. Konferansen åpnes av Julie M. Brodtkorb, som ganske nylig overtok direktørstolen i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Riving av bygg

Foto: Norsk Gjenvinning Entreprenør AS (R3 Entreprenør AS)

 

På konferansens andre dag holder teknisk sjef i RENAS Oktay Dordipour innlegget «Elektrobransjen går sirkulært – Bygget som materialbank».

Her stiller vi blant annet spørsmålet om hvilken rolle gjenvinningsbransjen har for å skape nye råvaremarkeder? Og skulle konferansen vært døpt om fra Byggavfallskonferansen til Byggråvarekonferansen?

Konferansen arrangeres av Miljødirektoratet, BNL, NGU, RENAS, Norsk Gjenvinning, NELFO og RIF. Nomiko er sekretariat. For program og påmelding se www.byggavfallskonferansen.no.