Else-May Botten FOTO LISE KRISTIN VALGERMO NRK

Blant temaene som konferansen tar for seg er betong som skal rives og gjerne ombrukes, hvor bransjen i årevis har ventet på en kommende forskrift og forvirringen blant aktørene er stor. Konferansen tar også for seg EU-kravet om 70 % materialgjenvinning av byggavfall innen 2020, og ser på nedstrømsløsninger som gjør at Norge på sikt kan innfri dette EU-kravet. Asbest, farlig avfall, avfallsreduksjon og digitale verktøy for fremtiden er andre temaer som tas opp. Konferansen åpnes av stortingsrepresentant Else-May Botten, som sitter i Energi- og miljøkomiteen for Arbeiderpartiet. Botten vil ta for seg hvilke verktøy og virkemidler politikerne har for at de mål som er satt for byggavfall skal nås.

Else-May Botten FOTO LISE KRISTIN VALGERMO NRK

Else-May Botten sitter i Energi- og miljøkomiteen for Arbeiderpartiet

 

Konferansen arrangeres av Miljødirektoratet, BNL (Byggenæringens Landsforening), MEF (Maskinentreprenørenes Forbund), Nelfo, Norsk Industri, RENAS og RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening). Nomiko er sekretariat. Fullstendig program finnes på www.byggavfallskonferansen.no

Sverre Valde, som er sekretariat- og møteleder for konferansen, sier via en pressemelding at det er et stort behov for en møteplass som Byggavfallskonferansen og at tidligere evalueringer viser at deltakerne har stort utbytte av å delta på konferansen.

– Dette er en bransje hvor myndigheter og ulike bransjeaktører skal spille sammen og endringene har vært omfattende. Det er ikke mange tiår siden alt byggavfall ble deponert. Etter hvert ble mye av avfallet flyttet fra deponi til forbrenning med energiutnyttelse, og nå skal bransjen nå et krav om 70 % materialgjenvinning. Samtidig som avfallet har blitt løftet opp som den ressursen det er, har det også kommet på plass langt bedre systemer for å sikre at miljøgifter i avfallet ikke havner på avveier.

– Paradigmeskiftet innenfor byggavfall er et resultat av felles mål, dialog og samarbeid. Byggavfallskonferansen ønsker å være en viktig arena for alle som deltar i dette arbeidet. Vi håper at flest mulig, som på en eller annen måte jobber med bygg- og anleggsavfall, blir med oss og løfter blikket, ser på nye muligheter og møter kollegaer i bransjen når vi setter digitalisering og muligheter på dagsorden, avslutter Sverre Valde.