NLR (Norsk Landbruksrådgivning) og avfallsbransjen har sammen utarbeidet en e-læringsløsning om hvordan avfall fra den daglige driften på gårdsbruk bør sorteres og leveres, og motiverer til å gjøre det. Kurset bygger oppunder den delen av revisjon på gården der det blant annet skal vises til en avfallsplan.

Kurset har vært et samarbeidsprosjekt mellom NLR, RENAS, Grønt Punkt Norge og MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) på bakgrunn av tildeling av prosjektmidler fra Kompetanseutviklingsprogrammet i Landbruket (KIL). Konsulent og pådriver for arbeidsgruppa har vært revisor Martin Haarr fra Rogaland. Løsningen er utarbeidet av DataPower i Steinkjer.

Smågriser under varmelampe

Kostnadene ved løsningen dekkes av NLR i en testperiode, som foreløpig går ut 2019. Det er lagt opp to ulike tilganger; én med registrering slik at du kan skrive ut et kursbevis etter at du har gjennomført kurset. Ønsker du ikke kursbevis, kan du bruke en anonym tilgang.

For informasjon om pålogging og kursbevis, se https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2019/avfallshandtering-i-landbruket/.