Anledningen var WEEE Forums generalforsamling og møte i Norge 23. september. WEEE Forum er en organisasjon som samler over 30 returselskaper fra hele Europa der alle jobber med innsamling og gjenvinning av EE-avfall (WEEE = Waste Electrical and Electronic Equipment). Hensikten er å dele erfaringer og beste praksis samt være tett på lovgivningsprosessene i EU og nasjonalt.

Revac AS er blant de største bedriftene innen behandling av EE-avfall i Norge, og har et av Norges mest moderne behandlings- og sorteringsanlegg ved Revetal i Vestfold. De besøkende fikk høre historien bak byggingen av Revacs anlegg og fokuset som har vært på brannsikkerhet og sikring mot eventuelle utslipp fra anlegget. I størrelse og maskinpark er anlegget imponerende ikke bare i norsk sammenheng, men også sett med europeiske øyne.

laila-skaiaa-og-anders-aas

Laila Borgen Skaiaa, teknisk sjef i RENAS og Anders Aas, Daglig leder i Revac. Plastgranulat av høy kvalitet fra kuldemøbler er en viktig salgsvare for Revac.

Produsentansvarsordningen står sterkt i Norge. Bransjen tok selv initiativ til å opprette ordningen før EUs EE-direktiv ble en del av norsk lovgivning. Dette betyr at vi snart har tjue års erfaring med returordning for EE i Norge, og produsenter, industri og returbransjen føler et eierskap og et ansvar for ordningen som gjør at vi stadig forbedrer og utvikler oss og oppnår gode resultater for gjenvinning, også i Europeisk målestokk.

«Norsk EE-returbransje var med på opprettelsen av WEEE Forum. I de siste femten årene har Norge vært et fyrtårn for hvordan man håndterer vareflyten og verdikjeden, og for hvordan man skaper oppmerksomhet rundt viktigheten av gjenvinning og innsamlingsmål. Vi setter pris på bidraget fra RENAS i den europeiske dialogen.»

Pascal Leroy, generalsekretær i WEEE Forum.

RENAS ble medlem i WEEE Forum i 2015. Vårt mål med medlemskapet er å utveksle erfaringer med kolleger fra hele Europa, og se om det er ting vi kan implementere her hjemme for å bli mer effektive. I tillegg ser vi nytten av å være en del av et ekspertmiljø som kommer med innspill til de som utformer ny lovgivning i EU. «Vår virksomhet er uløselig knyttet til EU-direktiv som før eller siden implementeres i norsk lov. Det er derfor viktig å være involvert på riktig stadium i disse prosessene for å kunne påvirke det vi senere vil måtte forholde oss til av rammebetingelser» sier Bjørn Arild Thon, administrerende direktør i RENAS.