lansering av elbarometer

Hvis vi kan erstatte mer av vårt fossile drivstofforbruk med elektrisitet, så kutter vi klimagassutslipp og sørger for mer effektiv energibruk. Begge deler må til for at Norge skal oppfylle klimamålene innen 2030. Derfor har EFO og Bellona gått sammen om å kartlegge hvor elektrifisert Norge er, både som helhet og fordelt på sektorer. Norge som helhet nå er 53% elektrifisert. Men det er bare en oppgang på 2 prosentpoeng siden 2018.

Transportsektoren leder an

Den eneste hovedsektoren som kan vise til fremgang og økt elektrifisering er transportsektoren. Den økte elektrifiseringsgraden er drevet frem av særlig flere elbiler og introduksjonen av en rekke elektriske ferger. Veitransporten har gått fra 7% elektrifisering i 2018 til 13% i 2020. Kysttransporten har gått fra 0% til 3% i samme tidsrom. Dette er store sektorer som dermed drar landsgjennomsnittet opp.
illustrasjon av buss

Politikk virker

Den økte elektrifiseringsgraden i transportsektoren viser at politikk virker. – Dette er områder hvor politikerne har satt ambisiøse mål, og fulgt opp med gode rammebetingelser og virkemidler. Det gir resultater, sier Per Øyvind Voie, Næringspolitisk direktør i EFO. Han ønsker nå at erfaringene fra transportsektoren overføres også til andre sektorer. – Det er avgjørende om vi skal lykkes med ambisjonene om Norge som verdens første helelektriske samfunn.

Tina Bru og Espen Barth Eide deltok under oppdateringen

Oppdateringen av Elbarometer.no ble sendt live på EFOs Youtubekanal, med deltagelse fra EFO, Bellona, olje- og energiminister Tina Bru (H) og stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap). Sendingen ligger åpent tilgjengelig i opptak.

Alle tallene i Elbarometeret ligger også åpent og gratis tilgjengelig for alle på nettsiden elbarometer.no. Der finner en også podcasten Elbarometeret som går i dybden på flere av sektorene i Elbarometeret. Se tallene for transport, industri, jordbruk, skogbruk og fiske, bygg og energi med undersektorer, hvor også mulige tiltak og potensial fram mot 2030 og 2040 er belyst.

Elektroforeningen (EFO) er en bransjeforening for produsenter, importører og grossister av elektroteknisk materiell, utstyr og løsninger. EFO er en av to eiere av RENAS.

 

Har du også lest disse artiklene?