Ledige stillinger i Circular Norway

Circular Norway er en nyetablert forening med målsetning om å akselerere overgangen fra lineær til sirkulær økonomi. Som en del av Norges løsning på målene i Parisavtalen, skal foreningen øke kunnskapen og være en pådriver for at bedrifter kan lykkes i denne omstillingen. Circular Norway er sektoruavhengig med en åpen medlemsmodell, og er opprettet av Elektroforeningen (EFO) og returselskapet RENAS.

Tekst
RENAS
Publisert

Circular Norway søker programleder

Som programleder vil du ha det administrative ansvaret for foreningenes utvikling og drift. I dette ligger utarbeidelse og implementering av foreningens strategi samt programledelse for de initiativ og prosjekter som kjøres i regi av foreningen eller sammen med andre organisasjoner. Programlederen vil ha resultatansvar og bygge opp foreningsmodell og organisasjon i tett samarbeid med faglig leder. Programleder samarbeider tett med faglig leder og i fellesskap dekker de rollen som daglig leder. Det er dog programleder som har det administrative ansvaret overfor styret.

Programleder må evne å skape samarbeid på tvers av fag og bransjer samt være pådriver for at strategi implementeres og at prosjekter/aktiviteter gjennomføres iht. plan. Rollen krever en selvstendig person som evner å bygge organisasjonen sammen med faglig leder og ta ansvar for programutforming, større prosjekter og gjennomføre disse.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere formell relevant utdannelse
 • Programledererfaring med dokumentert gjennomføringsevne
 • 10 -15 års relevant erfaring fra arbeide med strategisk miljøkommunikasjon og bærekraftig produksjon og forbruk
 • Et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk
 • Erfaring/kjennskap til forretningsutvikling, system design og/eller innovasjon
 • Kommunikasjonskunnskap
 • Gode digitale ferdigheter, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Resultatorientert, strukturert og systematisk
 • Pådriver, med gode gjennomføring- og samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode lederegenskaper
 • Evne til å sette seg inn i komplekse problemstillinger
 • Pådriver med fokus på å nå egne og felles mål

Ansvar:

 • Daglig drift av foreningen
 • Lede arbeide med programutvikling inkludert større prosjekter
 • Ansvar for styring, fremdrift og kvalitet i prosjektene og foreningen
 • Ansvar for økonomi og rapportering til styret
 • Relasjonsbygging gjennom samarbeidsprosjekter med kunder
 • Løpende utvikling og realisering av selskapets vekststrategi

Stillingen rapporterer til styreleder. Arbeidssted vil primært være på vårt hovedkontor i Oslo, men noe reisevirksomhet må påregnes. For mer informasjon om stillingen kan du kontakte styreleder Bjørn Arild Thon telefon 918 01 026 eller sende inn søknad til bjorn.a.thon@renas.no.

Vi ber om at du legger ved CV, vitnemål og relevante attester. Vi vurderer søknader fortløpende.

Circular Norway søker Office Manager

Som Office Manager vil du ha ansvar for back office funksjoner samt være den som støtter programleder og faglig leder rent operativt. I dette ligger å følge opp planer og initiativ i tråd med foreningens strategi. Det dreier seg om støttefunksjoner som medlemsstøtte, underlag til og dialog med regnskapsfunksjon, foreningens CRM system samt oppfølging av foreningens arrangementer og nettsider.

Office Manager må evne å samarbeide på tvers av fag og bransjer samt sikre kontinuitet i løpende aktiviteter og drift. Rollen krever en selvstendig person som også evner å samarbeide i team og trives med høyt tempo og hektiske arbeidsdager.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis høyere formell relevant utdannelse (økonomi, administrasjon, salg og markedsføring)
 • Minimum to til tre års relevant erfaring som prosjektleder eller lederassistent
 • Gode digitale ferdigheter inkludert kjennskap til officepakken, prosjektstyringsverktøy og CRM systemer
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Planlegging og gjennomføring av enklere events

Personlige egenskaper:

 • Målrettet, serviceorientert og løsningsorientert
 • Strukturert og systematisk
 • Allsidig og fleksibel
 • Pådriver, med gode gjennomføring- og samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å sette seg inn i komplekse problemstillinger samt håndtere mange baller
 • Liker et hektisk og fleksibelt arbeidsmiljø

Ansvar:

 • Gjennomføringsansvar for alt av back office funksjoner som planlegging, økonomi/regnskap, kommunikasjon, rekruttering av medlemmer/kunder, oppfølging av prosjekter og arrangement større prosjekter og daglig drift av foreningen
 • Bidra til gjennomføring av prosjekter og arrangement i regi av foreningen
 • Bidra til løpende utvikling og realisering av selskapets vekststrategi

Stillingen rapporterer til programleder. Arbeidssted vil primært være på vårt hovedkontor i Oslo. For mer informasjon om stillingen kan du kontakte styreleder Bjørn Arild Thon telefon 918 01 026 eller sende inn søknad til bjorn.a.thon@renas.no.

Vi ber om at du legger ved CV, vitnemål og relevante attester. Vi vurderer søknader fortløpende.

Har du også lest disse artiklene?