grønnvasking

Som medlem i Skift – Næringslivet klimaledere støtter RENAS opp under prinsippene i grønnvaskingsplakaten. Plakaten skal hindre grønnvasking i norsk markedsføring. Alle som markedsfører varer og tjenester til kunder har et stort ansvar når det gjelder å påvirke våre kunder til å ta bærekraftige valg. Da må vi veilede og ikke villede.

Det var ingen vanskelig avgjørelse for RENAS å signere plakaten. Prinsippene er allerede en fundamental del av vår kommunikasjonsstrategi og forretningsstrategi, og er forankret i våre kjerneverdier.

Grønnvasking er en form for misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er i forhold til innvirkning på klima, natur og mennesker. Grønnvasking er når bedrifter promoterer seg selv eller sine varer og tjenester som «grønne» eller «bærekraftige», uten å ha tilstrekkelig grunnlag for å hevde dette.

Grønnvaskingsplakaten er ti punkter som skal være en veileder og rettesnor for små og store virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. Se også www.grønnvasking.no.

Plakaten har blitt til gjennom samarbeid med miljøorganisasjonene Miljøstiftelsen Zero, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender.

Les også om vår kunde Kinnarps og hvordan de jobber med disse spørsmålene: Kinnarps til kamp mot grønnvasking