RENAS har ansatt Rune Skou i en stilling som prosjektleder fra 4. januar 2021. Grunnet høy aktivitet styrker vi på denne måten driftsorganisasjonen. Rune har lang fartstid blant annet fra gjenvinningsbransjen og vil være med å sørge for god kvalitet i alle ledd av RENAS sin virksomhet.

Har du også lest disse artiklene?