Nye ansatte i RENAS

Foto
Simon Skreddernes
Publisert

RENAS har ansatt Oktay Dordipour som ny Teknisk sjef fra 01.04.2017. Oktay har blant annet bakgrunn fra Aker Subsea, en divisjon i Aker Solutions, der han har vært prosjektleder og produkteier. Oktay har ingeniørutdannelse innen produkt- og prosessdesign. Hos RENAS vil Oktay videreføre arbeidet med kvalitet og kontroll relatert til behandling av EE-avfall ved våre samarbeidende behandlingsanlegg. Han blir sentral i kvalitetssikring og videreutvikling av prosesser for å sikre at vi når våre mål for gjenvinningsgrader og ressurseffektivitet, herunder å ha ansvar i innovasjonsprosjekter og utforsking av ny teknologi.

RENAS har også ansatt Oddmar Uri som regnskapsansvarlig og controller fra 01.04.2017. Dette er en funksjon RENAS tidligere kjøpte som en ekstern tjeneste, men som nå skal utføres internt. Ansettelsen øker RENAS sin kapasitet i økonomi- og regnskapsfunksjonen.

Vi er glade for å ha styrket laget med Oktay og Oddmar og ønsker dem hjertelig velkommen til RENAS.