WEEE

Endringen har praktisk betydning for landene i EU der bedriftene må melde inn sine produkter i riktige varegrupper og selv rapportere mengder satt på markedet i disse gruppene.

I Norge trenger ikke medlemmer i returselskap bekymre seg for dette. Det er importdata fra tollmyndighetene som legges til grunn for både beregning av miljøgebyr og rapportering av mengder satt på det norske markedet. Myndighetene ved EE-registeret definerer det settet med tolltariffnummer som er omfattet av EE-forskriften i Norge, slik at prinsippet som ligger til grunn er akkurat det samme som før for våre medlemmer.

For returselskapenes del rapporterer vi iht de gamle gruppene til Miljødirektoratet ut 2018. Fra 01.01.2019 er det de nye gruppene som er gjeldende.

Endringen er motivert av et ønske om å få med produkttyper som tidligere lett falt utenfor gruppene i EU-direktivet. Når en produsent for eksempel lager en solbrille med innebygget kamera, er det da en brille eller et elektrisk produkt? Med de nye gruppene, eller «open scope», blir det lettere å definere slike produkter som elektriske slik at man kan ta høyde for korrekt behandling av elektriske komponenter og batterier.

Landene har en viss mulighet til å justere innføringen av produktgruppene til egne forhold. I Norge har vi videreført at industrielt utstyr og kabler også er omfattet av EE-forskriften. Historisk sett er det i denne typen produkter vi ofte har funnet miljøgifter som kvikksølv, PCB, bly, asbest, beryllium og olje, så vi er glade for at vi beholder høyere krav i vårt regelverk enn EU legger opp til på dette området.

De nye gruppene er:

1. Varme- og kuldeutstyr
2. Skjermer, monitorer og utstyr som inneholder skjermer med en overflate over 100 cm²
3. Lyskilder
4. Andre store produkter hvor en av de ytre mål er over 50 cm
5. Andre små produkter hvor lengste ytre mål er under 50 cm
a) Ioniske røykvarslere
b) Andre små produkter.
6. Mindre it- og telekommunikasjonsutstyr hvor lengste ytre mål er under 50 cm

I tillegg har Norge to særnorske grupper som videreføres:

7. Stort industrielt utstyr
8. Store industrielle kabler

Se Avfallsforskriften om EE.