Nye varenummer i tolltariffen

Foto
Derby Cycle
Publisert

Fra 1. januar 2017 gjøres det noen endringer i tolltariffen. Dette vil også gjelde varenummerlisten til EE-registeret. Dette er listen over elektriske og elektroniske produkter som det skal beregnes miljøgebyr på ved import eller produksjon. Endringene oppsummeres under:

Varenumre som utgår Erstattes av Nye varenumre  Beskrivelse
84248100 Erstattes av 84248200 Apparater for land- og hagebruk
eller 84244100 Andre apparater – bærbare
eller 84244900 Andre
84561000 Erstattes av 84561100 Sponavtagende verktøymaskiner (alle materialer) for bearbeiding med laser
eller 84561200 Sponavtagende verktøymaskiner (alle materialer) for bearbeiding med med annen lys- eller fotonstråle
84594000 Erstattes av 84594100 Andre utboremaskiner, numerisk styrte
eller 84594900 Andre utboremaskiner
84601100 Erstattes av 84601200 Planslipemaskiner for metall, med innstill.nøyaktighet minst 0,01 mm i alle akseretninger, numerisk styrte
84602100 Erstattes av 84602200 Senterløse slipemaskiner, numerisk styrte
eller 84602300 Andre sylindriske slipemaskiner, numerisk styrte
eller 84602400 Andre slipemaskiner, numerisk styrte
85284100 Erstattes av 85284200 Datamonitorer, med katodestråler som kan koples direkte til en automatisk databehandlingsmaskin som hører under posisjon 84.71
85285102 Erstattes av 85285201 Datamonitorer, andre enn de med katodestråler, med skjermstørrelse høyst 15″
85285103 Erstattes av 85285202 Datamonitorer, andre enn de med katodestråler, med skjermstørrelse over 15″, men høyst 20″
85285104 Erstattes av 85285203 Datamonitorer, andre enn de med katodestråler, med skjermstørrelse over 20», men høyst 25″
85285105 Erstattes av 85285204 Datamonitorer, andre enn de med katodestråler, med skjermstørrelse over 25»
85286100 Erstattes av 85286200 Projektorer, som kan koples direkte til en automatisk databehandlingsmaskin som hører under posisjon 84.71
87119000 Erstattes I EE-registerets liste av 87116000 Sykler med hjelpemotor

 

Nye og utgående Varenummer Beskrivelse
Helt nye varenr. 84564000 Sponavtagende verktøymaskiner (alle materialer) for bearbeiding med plasmalysbue
Helt nye varenr. 84565000 Vannskjæremaskiner
Helt nye varenr. 84652000 Maskinsentre
Helt nye varenr. 85395000 Lysdiodelamper (LED-lamper)
Utgående varenr. 84690000 Skrivemaskiner, unntatt trykkemaskiner (skrivere) som hører under pos. 84.43; tekstbehandlingsmaskiner
Utgående varenr. 84731000 Deler og tilbehør (unnt deksler, bærekasser o.l.) til skrive- og tekstbehandlingsmaskiner o.l.
Utgående varenr. 90061000 Fotoapparater til bruk ved fremstilling av klisjeer eller trykksylindre

 

RENAS sin miljøgebyrliste oppdatert med de nye numrene vil være tilgjengelig fra Min Side fra 01.01.2017.

Har du også lest disse artiklene?