Varenummer 85258000 Fjernsynskameraer, digitale kameraer og videokameraopptakere erstattes av to nye numre:
85.25.8001 – Fjernsynskameraer, digitale kameraer og videokameraopptakere
85.25.8009 – Kameraer som er fast integrert i en drone.

Det opprettes også et nytt varenummer for droner:
8802.11.09 – Droner. (Teksten på varenummeret er foreløpig og kan endres i forbindelse med at SSB publiserer sin varenummeroversikt i januar.)

RENAS oppdaterer sin varenummer- og miljøgebyrliste med disse endringene i januar.