RENAS medlem i Avfallsforsk

Publisert

RENAS går inn som medlem i Avfallsforsk fra 1. januar 2017.

Avfallsforsk arbeider for å fremme forskning og utvikling (FoU) innen avfallsområdet. De tar initiativ til forskningsprosjekter av felles interesse for aktørene i avfallssektoren og er en drivkraft og kontaktpunkt for medlemmene overfor Forskningsrådet og andre offentlige organer.

Man er bevisst på at prosjektene ikke bør være for snevert konsentrert om avfallssektoren, men inkludere fagdisipliner som naturvitenskap, samfunnsvitenskap, arkitektur, industri- og produktdesign.

En annen viktig oppgave er formidling av trender og forskningsresultater innen avfallsområdet.

Medlemmene består av private og offentlige aktører i avfallsbransjen, forskningsinstitusjoner og rådgivningsmiljøer.

RENAS ser fram til å bli en del av nettverket og delta i prosjekter som er av betydning for våre medlemmer og produktene i vår varestrøm.

Har du også lest disse artiklene?