RENAS utlyser konkurranse om kontrakter

Foto
Fartein Rudjord
Publisert

RENAS har i dag avtaler med 180 innsamlere og 16 behandlingsanlegg over hele landet. Årlig behandles det rundt 60 000 tonn EE-avfall i vårt system. Vi beregner at vi tilførte markedet resirkulerte metaller til en verdi av over 400 millioner kroner i 2016.

Nå lyses det ut tilbudskonkurranse for nye avtaler. Det skal inngås nye 3 års kontrakter gjeldende fra 1. januar 2018, med opsjon om ytterligere forlengelse 1 + 1 år.

Oppdraget omfatter henting, transport, mottak, lagring, sortering, demontering/miljøsanering og avsetning/salg av fraksjoner.

For å få tilsendt konkurranseunderlag eller for mer informasjon, ta kontakt med Driftssjef Per Halvard Øveren på per.halvard@renas.no.

Frist for å levere tilbud er torsdag 22. juni 2017 kl. 14.00.

Har du også lest disse artiklene?