Rapporter

RENAS samler hvert år inn ca 60.000 tonn EE-avfall. Gjennom et landsdekkende retursystem sikrer RENAS at avfallet blir tatt hånd om på en forsvarlig måte, at alle miljøgifter blir fjernet og at mest mulig blir gjenvunnet.

Miljørapport 2017: Urban gruvedrift og sirkulærøkonomi

Returordningen for EE-avfall sikrer at miljøgifter ikke kommer på avveie, at verdifulle materialer beholdes i kretsløpet og at vi bruker mindre ressurser på utvinning av råstoff. Les mer om hvordan vi jobber for å øke gjenvinningen av sjeldne metaller fra EE-avfallet, og om sirkulærøkonomi som endringsmotor for næringslivet i årets rapport.

Les miljørapport 2017 her.

Miljørapport 2016: Metaller verd over 400 millioner ble gjenvunnet

Av det RENAS samlet inn av EE-avfall i 2016 ble hele 97% gjenvunnet. Metaller som jern, aluminium, kobber, bly og gull til en verdi av over 400 millioner kroner ble ført tilbake til produsenter av nye produkter. I miljørapporten kan du lese mer om sirkulærøkonomi i praksis.

Les miljørapport 2016 her.

kobber-renas

Sammenpresset kobber fra gjenvinning. Foto: Fartein Rudjord

Miljørapport 2015: Hele 96 prosent går til material- eller energigjenvinning

I 2015 ble det samlet inn 61 922 tonn elektrisk og elektronisk (EE-) avfall i RENAS systemet. Hele 84 prosent av dette gikk til materialgjenvinning og ble til innsatsfaktorer i nye produkter, mens 12 prosent gikk til energigjenvinning. Når det kommer til sirkulærøkonomi er vår bransje både en suksess og et forbilde. I miljørapporten kan du lese mer om dette.

Les miljørapport 2015 her.

Miljørapport 2014: Rekordhøy innsamling av EE-avfall

2014 ble et rekordår for RENAS på flere områder. Vi samlet inn 61 609 tonn elektrisk og elektronisk (EE-) avfall, en økning på 2,2 prosent sammenlignet med 2013 som også var et år med svært gode resultater. Med dette ble RENAS’ andel av den totale innsamlede mengden EE-avfall ca. 42 prosent. I Norge har vi et innsamlings- og behandlingssystem som fungerer godt, og både den totale mengden innsamlet EE-avfall og RENAS’ andel er økende.

Les miljørapport 2014 her.

Miljørapport 2013: Førti prosent av alt EE-avfall ble samlet inn av RENAS

RENAS samlet inn 60 279 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) i 2013, en økning på hele 14,7 prosent sammenlignet med året før. Siden oppstarten i 1999 har RENAS samlet inn over 630 000 tonn EE-avfall. Mengden tilsvarer hele 63 Eiffel-tårn! Ingen land i verden er så flinke til å samle inn og gjenvinne kasserte EE-produkter som Norge.

Les miljørapport 2013 her.

boliden-renas

Boliden. Foto: Simon Skreddernes

Miljørapport 2012: Det nytter – 94 prosent gjenvinnes

RENAS samlet inn 52 590 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) i 2012, en økning på 4,2 prosent sammenlignet med året før. Siden oppstarten i 1999 har RENAS samlet inn over 570 000 tonn EE-avfall. Mengden tilsvarer en kø med trailere som strekker seg fra Lindesnes til Nordkapp.

94 prosent av EE-avfallet som RENAS samlet inn i 2012 har gått til gjenvinning. 88 prosent er brukt i nye produkter, mens 6 prosent gikk til energigjenvinning.

Les miljørapport 2012 her.

Miljørapport 2011: Mer enn 50 000 tonn i 2011

RENAS samler inn og behandler alle typer kasserte elektroprodukter. I 2011 samlet RENAS inn og behandlet mer enn 50 000 tonn EE-avfall. Dette er en økning på over ni prosent sammenlignet med året før. Miljøregnskapet på de kommende sidene viser hvor store mengder EE-avfall RENAS samlet inn i 2011, hva som skjer med dette avfallet og hvor store mengder miljøgifter som er plukket ut.

Les miljørapport 2011 her.

kabler-renas

Elektrogjenvinning på Gjøvik. Foto: Jan Lillehamre

Miljørapport 2010: Flere grunner til suksessen

I fjor valgte over 300 nye medlemsbedrifter å la oss forvalte deres returforpliktelser. Den tilliten gjør oss både stolte og ydmyke, sier administrerende direktør Gunnar Murvold. Grunnene til suksessen er flere, tror han. – Vi har et tilbud som gjør det enkelt og rimelig å ta miljøansvar. I tillegg tilbyr vi landets mest kompetente returmiljø. Og til slutt har vi Norges største medlemsmasse. Returbransjen har vært preget av en del uro, men RENAS har vært forskånet for dette.

– Det at vi ikke har hatt én eneste negativ presseomtale i 2010 har vel vist markedet at vi er til å stole på, forteller en fornøyd Murvold. Unik kunnskap I 2010 gjennomførte RENAS et større prosjekt hvor målet var å kartlegge hvilke typer miljøgifter som finnes i de ulike produktene selskapet samler inn. – Ingen har gjort noe tilsvarende tidligere, verken i Norge eller i utlandet. Prosjektet har gitt oss en unik kunnskap som gjør oss i stand til å tilby en enda mer effektiv miljøsanering av de produkter vi samler inn, forteller Murvold. 

Les miljørapport 2010 her.

 

Har du også lest disse artiklene?