Kvalitetssikring av behandlingsanlegg

Avfallsforskriften stiller strenge krav til returselskapene for EE-avfall. For å sikre den høyeste kvaliteten på sluttbehandlingen har RENAS som første returselskap i landet innført krav om sertifisering av alle sine behandlingsanlegg. Kravene er strengere enn myndighetenes og omfatter områder som logistikk, kvalitetskontroll, sikkerhet, opplæring og lokaliteter.

Som første returselskap for EE-avfall innførte RENAS sertifisering av sine behandlingsanlegg i mai 2014. Ordningen skal sikre at miljøfarlig EE-avfall ikke skader miljøet.

Avfallsforskriften setter strenge krav til returselskapene for EE-avfall. I de 20 årene som har gått siden RENAS ble etablert, har riktig miljøhåndtering hatt høyeste prioritet. For å forsterke denne satsingen, innførte RENAS krav om sertifisering av alle behandlingsanlegg. Det innebærer at anleggene har vært gjennom en svært omfattende sjekk for å ytterligere øke presisjonsnivået og sikkerheten i den jobben som utføres.

Mens RENAS tidligere kontrollerte anleggene i ettertid for å undersøke om jobben var gjort riktig, blir det nå lagt vekt på opplæring og forebyggende tiltak. RENAS er det første EE-returselskapet i Norge som innførte en egen sertifiseringsordning. Sertifiseringen forplikter behandlingsanlegget til å oppfylle krav til prosedyrer, kompetanse og kvalitet i henhold til avtalen om behandling av EE-avfall som er inngått.

Har du også lest disse artiklene?