Urban gruvedrift

Vi nordmenn er storforbrukere av elektronikk.

Vi bytter mobil oftere enn hvert tredje år.

Mobiltelefonen og mye av den andre elektronikken vi daglig omgir oss med, er avhengig av såkalte sjeldne jordartsmetaller.

Sjeldne jordarter er 17 metalliske grunnstoffer med avgjørende egenskaper for teknologiske produkter.

De finnes blant annet i sparepærer, smarttelefoner, røntgen, MR-skannere, katalysatorer og elbiler.

Se hva de forskjellige sjeldne jordartsmetallene brukes til her:

21
Sc
36
Y
57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu

Dette er egenskapene

De fleste er strengt tatt ikke sjeldne, men i likhet med andre metaller frykter vi å gå tom av tre hovedårsaker;

1
Knapphet

Noen metaller finnes det veldig lite av på kloden, og noen av dem bruker vi så mye av at vi kan gå tomme for dem.

2
Forurensing

Utvinning av metaller fra jordskorpen fører i ulik grad til forurensing og miljøødeleggelser.

3
Lite gjenvinning

Ikke alle metaller er like enkle å gjenvinne, enten fordi de finnes i små mengder eller at det mangler systemer for det.

Klikk for å se hvilke metaller vi frykter å gå tom for og årsaken til dette:

Det er helt avgjørende at elektriske og elektroniske produkter gjenvinnes, slik at metallene går tilbake i kretsløpet.

Klodens befolkning vokser, samfunnet digitaliseres og vi ønsker bærekraftig energiforsyning. Derfor trenger vi stadig mer – og flere typer – metaller.

Metallene trengs blant annet i solcellepaneler, i batterier til elektriske biler, i avansert medisinsk teknologi og i vindmøller.

Uten disse metallene er det grønne skiftet helt urealistisk.

Fotavtrykkene ved å utvinne jomfruelige materialer er enorme.

Det brukes ofte aggressive kjemikalier som forgifter vassdrag og grunnvann.

Enorme steinmasser knuses, malm løses opp i syre og etterlater store sår i naturen.

Utvinningstempoet er nå så høyt at det blir mangel på en rekke råstoffer i nær fremtid.

Som gull.

Nå er det snart ikke mer igjen. Det vil si, det er masse gull på kloden – bare ikke i bakken.

Derimot finnes det mye i elektronikken du og jeg har hjemme.

Bare i én smarttelefon finner vi over 40 ulike metaller.

I batteriet finner man: Kobolt, grafitt og litium

I kretskortet finner man: Gull, kobber, sølv, wolfram, tantal og tinn

Prosessoren er laget avsilikon, tilsatt fosfor, antimon, arsen, bor, indium og gallium.

Skjermen har et tynt lag av tinn, kalium og det sjeldne metallet indium

Lyd og vibrasjon fra mobilen er produsert ved hjelp avneodym, praseodym og dysprosium.

Omslagsrammen er laget avaluminium

Et tonn mobiltelefoner inneholder ca
300
gram gull

320
tonn gull og 7500 tonn sølv går årlig med i produksjonen av mobil-telefoner, PCer, nettbrett og andre elektriske produkter

Å hente metaller fra elektrisk og elektronisk avfall er et langt mer miljøvennlig alternativ.

Det er det som kalles
urban mining eller urban gruvedrift.

RENAS er et EE-returselskap som har ansvar for å samle inn og behandle EE-avfall i Norge.

- Vi er jo en gruve

Les hele intervjuet

RENAS samarbeider med 14 behandlings­anlegg over hele landet. Metallco på Gjøvik er ett av disse.

- Det er utrolig mye fint som kastes

Les hele intervjuet

Urban mining representerer årlig en verdi på 120 milliarder kroner på verdensbasis.

Av alt resirkulert EE-avfall behandler Norge 50 % innenfor landegrensene. Kun 10 % sendes ut av Europa.

Slik fungerer det

For EE-avfallet RENAS har ansvar for blir hele 62 % behandlet i Norge, og resten i andre land.
Se hvor:

Avfallet representerer verdier, men inneholder også miljøgifter og må behandles korrekt.

Det er derfor viktig at det ikke kommer på avveie.

Hvorfor?

men..

Selv med våre gode returordninger er det ikke alt som leveres inn til gjennvinning.

Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile

De fleste mobiler gjenvinnes ikke!

Globalt resirkuleres under 1 % av de sjeldne jordmetallene.

Samtidig øker behovet for elektronikk.

Verdens middelklasse er ventet å vokse fra 1 til 3 milliarder mennesker.

Og alle sammen ønsker seg smart teknologi.

Mennesker_2

Allerede i 2017 passerte vi 5 milliarder verdensborgere med mobiltelefon.

De fleste av disse har touch-skjermer – som er avhengige av indium.

Det gjelder kanskje den skjermen du leser dette på?

Hvor lenge kan vi egentlig scrolle som i dag?

Du kan levere inn din ødelagte mobiltelefon og elektronikk i forretninger som selger tilsvarende produkter eller til kommunale gjenvinningsstasjoner og mottak.

Les mer på renas.no