Ansvarlig næringsliv

Denne siden gir en oversikt over RENAS’ arbeid relatert til profesjonell ansvarlighet. I forbindelse med Åpenhetsloven er det særlig fokus på arbeidsforhold, menneskerettigheter, etikk, miljøvern og arbeid mot kriminalitet, og du finner vår aktsomhetsvurdering relatert til dette her. I tillegg finner du vår personvernerklæring på denne siden.

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) trådde i kraft 01.07.2022. RENAS har definert at vi kommer under lovens virkeområde som en større virksomhet hjemmehørende i Norge.

Aktsomhetsvurdering

Her finner du vår aktsomhetsvurdering relatert til profesjonell ansvarlighet, med særlig fokus på arbeidsforhold, menneskerettigheter, miljøvern, anti-bestikkelser og korrupsjon. Rapporten vil bli oppdatert årlig.

Vi har hatt fokus på å følge opp våre operatører som samler inn og behandler EE-avfall på våre vegne. Det er ikke avdekket brudd eller vesentlig risiko for brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i våre undersøkelser. Våre innkjøp av varer og tjenester ellers er veldig begrenset, og stort sett utelukkende basert på norske leverandører hvor vi vurderer risiko for brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold som veldig lav.

Aktsomhetsvurdering juni 2023

Be om informasjon

I tråd med Åpenhetsloven kan alle som ønsker be om informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Benytt e-post: renas@renas.no eller send et brev til RENAS AS, Pb. 268 Skøyen, 0212 Oslo.

RENAS vil svare på slike informasjonskrav skriftlig, innen tre uker.

Nyttige lenker:

Lovteksten: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99
Beskrivelse: https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven
Tips: https://anskaffelser.no/nn/berekraftige-offentlege-anskaffingar

Personvernerklæring

RENAS er opptatt av å beskytte og respektere personvernet i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR). Personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre, og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet. Personvernerklæringen gjelder bruken av tjenestene våre og aktiviteter knyttet til informasjon, markedsføring og effektuering av kundeavtaler. Den gjelder også enkeltpersoner som søker jobb hos RENAS.

Les mer her: https://renas.no/personvernerklaering/