Din informasjonsplikt

Alle bedrifter som selger EE-produkter har etter Avfallsforskriften plikt til å informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall og at det tas i mot vederlagsfritt. RENAS har produsert informasjonsmateriell som gjør det enkelt å oppfylle informasjonsplikten.

Alle bedrifter som selger elektriske og elektroniske produkter har etter avfallsforskriften plikt til å informere om returordningen for EE-avfall. Se også punkt 3 i avtalen om medlemskap i RENAS.

Kravet gjelder ikke bare butikker, men også engrosfirmaer, deleleverandører og nettbutikker, alle som på en eller annen måte omsetter EE-produkter.

Kravet er at man informerer om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall og at det tas imot vederlagsfritt. RENAS har produsert materiell som gjør det enkelt å oppfylle kravet.

Produkter skal også merkes med det internasjonale symbolet for EE-avfall som forteller kunden at produktet ikke skal kastes i restavfallet.

WEEE symbol

Les mer om informasjonsplikten på Miljødirektoratets nettsider.

Krav til produktmerking er definert i Produktforskriften.

Har du også lest disse artiklene?