Her finner du miljøgiftene

EE-avfall kan inneholde materialer som kan være skadelige for helse og miljø, som tungmetaller og kjemikalier som regnes som miljøgifter. Dette er stoffer som er lite nedbrytbare, kan hope seg opp i levende organismer og være kreftfremkallende og forårsake reproduksjons- og arvestoffskader.

 

Noen miljøgifter, som kvikksølv og kondensatorer med PCB, er forbudt i nye produkter men kan finnes i eldre produkter.

Har du også lest disse artiklene?