Her finner du miljøgiftene

Miljøgifter er kjemikalier som er lite nedbrytbare, kan hope seg opp i levende organismer og gi kreft, reproduksjonsskader og arvestoffskader. Også stoffer som er svært lite nedbrytbare og som svært lett hoper seg opp i levende organismer regnes som miljøgifter, selv om de ikke har kjente giftvirkninger.

Har du også lest disse artiklene?