Miljørapporter

RENAS samler hvert år inn over 80.000 tonn EE-avfall. Gjennom et landsdekkende retursystem sikrer RENAS at avfallet blir tatt hånd om på en forsvarlig måte, at alle miljøgifter blir fjernet og at mest mulig blir gjenvunnet.

RENAS har samlet inn over en million tonn EE-avfall siden oppstarten i 1999. Gjennom et landsdekkende retursystem sikrer RENAS at avfallet blir tatt hånd om på en forsvarlig måte, at alle miljøgifter blir fjernet og at mest mulig blir gjenvunnet.

Miljørapport 2023: Urban gruvedrift blir stadig viktigere

Inn i jubileumsåret 2024 ser vi tilbake på 25 års utvikling for produsentansvar som ordning og politisk verktøy. I rapporten kan du lese både om hvordan vi behandler EE-avfall på daglig basis, og om nye utviklinger koblet til batterier, bærekraftsrapportering og kobling til nasjonale og europeiske mineralstrategier.

Miljørapporten 2023 har en egen digital presentasjon, eller du kan gå til pdf versjonen.

Miljørapport 2022: Nye tider trenger nye krav

I 2022 behandlet RENAS nesten 80 000 tonn med EE-avfall. 78,4% av alle produktene vi samlet inn ble gjenvunnet til nye materialer. Dette representerer store verdier for samfunnet, og bidrar til at verdifulle råstoffer kommer tilbake i kretsløpet. RENAS etterlyser allikevel krav til gjenvinning av kritiske råmaterialer i Norge. I miljørapporten kan du lese mer om hvorfor.

Miljørapporten 2022 har en egen digital presentasjon, eller du kan gå til pdf versjonen.

Miljørapport 2021: Prosjekter for sirkulærøkonomi

I 2021 satte RENAS innsamlingsrekord og passerte 70 000 tonn innsamlet EE-avfall på ett år for første gang. Det er vel og bra med høy innsamling, men samtidig ikke positivt at avfallsmengdene er så store. Årets rapport presenterer flere prosjekter RENAS har vært involvert i for å bidra til økt ombruk og lenger levetid på produkter, først og fremst gjennom vår egen tjeneste Redoit, og vårt samarbeid med datterselskapet Circular Norway.

Les miljørapport 2021 her.

Miljørapport 2020: Nå med bærekraftsrapportering

Miljørapporten gir en oversikt over innsamlet og behandlet EE-avfall, og miljøgiftene som er tatt ut av kretsløpet. Vi har i tillegg lekt oss litt med statistikken over hva vi har kjøpt mer og mindre av i Korona-året. Hva gjorde lock-down og hjemmekontor med vårt forbruk av elektronikk? I årets rapport har vi også kartlagt hvilke av FNs bærekraftsmål vi står nærmes til å påvirke, og rapporterer på hvordan vi har jobbet med bærekraftsmålene det siste året. I år presenterer vi også et utslippsregnskap for vår virksomhet regnet i CO2-ekvivalenter, og forklarer hvordan vi har blitt klimanøytrale.

Les miljørapport 2020 her.

Miljørapport 2019: Sikkert og sirkulært

Idet vi går inn i handlingens tiår, tiåret der bærekraftsmålene må oppnås, er det viktig at bedrifter ser etter hvilke tiltak som kan gjøres i egen drift og egne verdikjeder. RENAS ønsker å bidra der vi kan, gjennom kunnskapsøkning og utvidelse av våre tjenester. Årets rapport har også en grundig gjennomgang av hvor EE-avfallet miljøsaneres, behandles og blir til nye råmaterialer. Det reiser ikke så langt som du kanskje tror!

Les miljørapport 2019 her.

Miljørapport 2018: 20 år i miljøets tjeneste

Interessen er stor for det vi i RENAS daglig jobber med. Gjenvinning, ressursknapphet og miljøgifter er ikke lenger bare ord for bransjen, men noe hele samfunnet er opptatt av. RENAS står i en særstilling, med erfaring, kunnskap og tyngde i et felt som blir stadig mer aktuelt.

Les miljørapport 2018 her.

Miljørapport 2017: Urban gruvedrift og sirkulærøkonomi

Returordningen for EE-avfall sikrer at miljøgifter ikke kommer på avveie, at verdifulle materialer beholdes i kretsløpet og at vi bruker mindre ressurser på utvinning av råstoff. Les mer om hvordan vi jobber for å øke gjenvinningen av sjeldne metaller fra EE-avfallet, og om sirkulærøkonomi som endringsmotor for næringslivet i årets rapport.

Les miljørapport 2017 her.

Miljørapport 2016: Metaller verd over 400 millioner ble gjenvunnet

Av det RENAS samlet inn av EE-avfall i 2016 ble hele 97% gjenvunnet. Metaller som jern, aluminium, kobber, bly og gull til en verdi av over 400 millioner kroner ble ført tilbake til produsenter av nye produkter. I miljørapporten kan du lese mer om sirkulærøkonomi i praksis.

Les miljørapport 2016 her.

kobber-renas
Sammenpresset kobber fra gjenvinning. Foto: Fartein Rudjord

Miljørapport 2015: Hele 96 prosent går til material- eller energigjenvinning

I 2015 ble det samlet inn 61 922 tonn elektrisk og elektronisk (EE-) avfall i RENAS systemet. Hele 84 prosent av dette gikk til materialgjenvinning og ble til innsatsfaktorer i nye produkter, mens 12 prosent gikk til energigjenvinning. Når det kommer til sirkulærøkonomi er vår bransje både en suksess og et forbilde. I miljørapporten kan du lese mer om dette.

Les miljørapport 2015 her.

Miljørapport 2014: Rekordhøy innsamling av EE-avfall

2014 ble et rekordår for RENAS på flere områder. Vi samlet inn 61 609 tonn elektrisk og elektronisk (EE-) avfall, en økning på 2,2 prosent sammenlignet med 2013 som også var et år med svært gode resultater. Med dette ble RENAS’ andel av den totale innsamlede mengden EE-avfall ca. 42 prosent. I Norge har vi et innsamlings- og behandlingssystem som fungerer godt, og både den totale mengden innsamlet EE-avfall og RENAS’ andel er økende.

Les miljørapport 2014 her.

Miljørapport 2013: Førti prosent av alt EE-avfall ble samlet inn av RENAS

RENAS samlet inn 60 279 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) i 2013, en økning på hele 14,7 prosent sammenlignet med året før. Siden oppstarten i 1999 har RENAS samlet inn over 630 000 tonn EE-avfall. Mengden tilsvarer hele 63 Eiffel-tårn! Ingen land i verden er så flinke til å samle inn og gjenvinne kasserte EE-produkter som Norge.

Les miljørapport 2013 her.

boliden-renas
Boliden. Foto: Simon Skreddernes

Miljørapport 2012: Det nytter – 94 prosent gjenvinnes

RENAS samlet inn 52 590 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) i 2012, en økning på 4,2 prosent sammenlignet med året før. Siden oppstarten i 1999 har RENAS samlet inn over 570 000 tonn EE-avfall. Mengden tilsvarer en kø med trailere som strekker seg fra Lindesnes til Nordkapp.

94 prosent av EE-avfallet som RENAS samlet inn i 2012 har gått til gjenvinning. 88 prosent er brukt i nye produkter, mens 6 prosent gikk til energigjenvinning.

Les miljørapport 2012 her.

Miljørapport 2011: Mer enn 50 000 tonn i 2011

RENAS samler inn og behandler alle typer kasserte elektroprodukter. I 2011 samlet RENAS inn og behandlet mer enn 50 000 tonn EE-avfall. Dette er en økning på over ni prosent sammenlignet med året før. Miljøregnskapet på de kommende sidene viser hvor store mengder EE-avfall RENAS samlet inn i 2011, hva som skjer med dette avfallet og hvor store mengder miljøgifter som er plukket ut.

Les miljørapport 2011 her.

kabler-renas
Elektrogjenvinning på Gjøvik. Foto: Jan Lillehamre

Miljørapport 2010: Flere grunner til suksessen

I fjor valgte over 300 nye medlemsbedrifter å la oss forvalte deres returforpliktelser. Den tilliten gjør oss både stolte og ydmyke, sier administrerende direktør Gunnar Murvold. Grunnene til suksessen er flere, tror han. – Vi har et tilbud som gjør det enkelt og rimelig å ta miljøansvar. I tillegg tilbyr vi landets mest kompetente returmiljø. Og til slutt har vi Norges største medlemsmasse. Returbransjen har vært preget av en del uro, men RENAS har vært forskånet for dette.

– Det at vi ikke har hatt én eneste negativ presseomtale i 2010 har vel vist markedet at vi er til å stole på, forteller en fornøyd Murvold. Unik kunnskap I 2010 gjennomførte RENAS et større prosjekt hvor målet var å kartlegge hvilke typer miljøgifter som finnes i de ulike produktene selskapet samler inn. – Ingen har gjort noe tilsvarende tidligere, verken i Norge eller i utlandet. Prosjektet har gitt oss en unik kunnskap som gjør oss i stand til å tilby en enda mer effektiv miljøsanering av de produkter vi samler inn, forteller Murvold. 

Les miljørapport 2010 her.

 

Har du også lest disse artiklene?