Avfallsforskriften

Avfallsforskriften ble fastsatt av Miljøverndepartementet 1. juni 2004 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester. Forskriften forplikter alle produsenter og importører av EE-avfall.

Produsenter og importørers forpliktelser

 • Finansiere innsamling og behandling av EE-avfall gjennom medlemskap i et returselskap som er godkjent av Miljødirektoratet (tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet)
 • Informere om korrekt innlevering og behandling av EE-avfall gjennom bedriftens salgs- og informasjonsmateriell
 • Rapportere til EE-registeret om omsetning til andre EØS-land, såfremt returselskapet ikke ivaretar rapporteringen
 • Sikre at mottakerlandets EE-regelverk etterleves ved omsetning til private husholdninger i andre EØS-land

Forhandleres forpliktelser

 • Ta imot EE-avfall fra næringsliv og husholdninger, vederlagsfritt fra husholdninger
 • Sørge for at EE-avfallet sorteres, oppbevares forsvarlig og videresendes til godkjent mottak eller behandlingsanlegg
 • Informere om at de tar imot EE-avfall gjennom sitt salgs- og informasjonsmateriell

Kommuners forpliktelser

 • Sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud om vederlagsfritt mottak av EE-avfall fra husholdninger
 • Ta imot EE-avfall fra næringslivet, men kan kreve vederlag for dette
 • Sørge for at EE-avfallet sorteres, oppbevares forsvarlig og videresendes til godkjent mottak eller behandlingsanlegg
 • Informere om avfallshåndtering og eget system for mottak av EE-avfall

Les hele regelverket på Lovdata (avfallsforskriftens kapittel 1).

Oversikt over produkter som omfattes av avfallsforskriften er beskrevet på EE-registerets nettsider.

Har du også lest disse artiklene?