Innlevering av elektronisk avfall

RENAS har et landsdekkende innsamlingssystem med rundt 100 innsamlere. EE-avfall kan leveres gratis til alle våre innsamlere. Finn din nærmeste ved å søke i kartet. Mottak er merket med «M» og aktører som tilbyr henting er merket med en bil.

Innlevering og henting

EE-produkter er merket med overkrysset avfallsbeholder, som betyr at produktet ikke skal kastes i restavfallet sammen med annet avfall. Privatpersoner kan levere EE-avfall i forretninger som selger tilsvarende produkter, eller til kommunale gjenvinningsstasjoner og mottak. I noen kommuner hentes også farlig avfall, inkludert EE-avfall, sammen med øvrig husholdningsavfall. Se også https://sortere.no/

For sikker sluttbehandling skal avfallet være helt og uskadet.

For bedrifter har RENAS’ innsamlere oppsamlingsutstyr (containere, pallebur, etc.) til rådighet og tilbyr transport. Se også https://sortere.no/bedrift/ for mer informasjon om avfallstyper og regelverk. Ikke alle anlegg tar imot Sf6 gass, så dersom EE-avfallet inneholder Sf6 gass, vennligst ta kontakt med RENAS direkte.

Har du også lest disse artiklene?