Behandlingsanlegg

RENAS har avtale med 14 behandlingsanlegg over hele landet. Kravene til sikkerhet og kvalitet er høye, og jevnlige kontroller sikrer at de overholdes.

Nord-Norge

Østbø AS, Finneid Industriområde, 8200 Fauske

Trøndelag

Metallco EE, Heggstadmyra 3, 7080 Trondheim

Vestlandet

Elektrogjenvinning Møre AS, 6170 Vartdal
Stena Recycling AS, filial Bergen, Laksevågneset 3, 5160 Laksevåg
Stena Recycling AS, filial Haugesund, Bønesvegen 76, 4260 Torvastad
Stena Recycling AS, filial Stavanger, Mekjarvik 15, 4070 Randaberg

Sørlandet

Stena Recycling AS, filial Kristiansand, Andøyaveien 27, 4623 Kristiansand

Østlandet

Metallco EE Norge AS, Mattisrudsvingen 101, 2827 Hunndalen
Stena Recycling AS, Tretjerndalsveien 70, Ausenfjellet, 2016 Frogner
Hellik Teigen AS, Loesmoveien 1, 3300 Hokksund
KMT Gjenvinning AS, Ravneveien 11, 3174 Revetal
Revac AS, Haukeveien 11, 3174 Revetal
Norsk Gjenvinning Metall AS, avd. Drammen, Sota 11, 3040 Drammen

Kvalitetssikring av behandlingsanlegg

Avfallsforskriften stiller strenge krav til returselskapene for EE-avfall. For å sikre den høyeste kvaliteten på sluttbehandlingen har RENAS som første returselskap i landet innført krav om sertifisering av alle sine behandlingsanlegg. Kravene er strengere enn myndighetenes og omfatter områder som logistikk, kvalitetskontroll, sikkerhet, opplæring og lokaliteter.

Som første returselskap for EE-avfall innførte RENAS sertifisering av sine behandlingsanlegg i mai 2014. Ordningen skal sikre at miljøfarlig EE-avfall ikke skader miljøet.

Avfallsforskriften setter strenge krav til returselskapene for EE-avfall. I de 20 årene som har gått siden RENAS ble etablert, har riktig miljøhåndtering hatt høyeste prioritet. For å forsterke denne satsingen, innførte RENAS krav om sertifisering av alle behandlingsanlegg. Det innebærer at anleggene har vært gjennom en svært omfattende sjekk for å ytterligere øke presisjonsnivået og sikkerheten i den jobben som utføres.

Mens RENAS tidligere kontrollerte anleggene i ettertid for å undersøke om jobben var gjort riktig, blir det nå lagt vekt på opplæring og forebyggende tiltak. RENAS er det første EE-returselskapet i Norge som innførte en egen sertifiseringsordning. Sertifiseringen forplikter behandlingsanlegget til å oppfylle krav til prosedyrer, kompetanse og kvalitet i henhold til avtalen om behandling av EE-avfall som er inngått.

 

Bli medlem

Skriv inn ditt organisasjonsnummer og finn ut hvorfor 3 av 5 velger RENAS.