For speditører

Fra 1. juli 2016 trer det i kraft en endring i oppkreving av miljøgebyr for EE-produkter.

RENAS har til nå hatt en avtale med Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) om oppkreving av miljøgebyr ved import av elektriske og elektroniske produkter. Tollvesenet har via speditørene krevd inn gebyrer fra RENAS’ medlemsbedrifter ved import.

Som et resultat av at Regjeringen har vedtatt å overføre ansvaret for forvaltningen av særavgifter fra Tollvesenet til Skatteetaten, har TAD har sagt opp avtalen med RENAS med virkning fra 1. juli 2016. RENAS vil dermed fra denne dato beregne og fakturere miljøgebyr direkte for våre medlemmer basert på importtall fra Statistisk sentralbyrå.

Endringen gjelder også for miljøgebyr på batterier.

Har du også lest disse artiklene?