Innkreving av miljøgebyr

RENAS’ modell for innkreving av miljøgebyr baserer seg på importdata fra Tolldirektoratet/Statistisk Sentralbyrå. Dette innebærer at medlemmer slipper å rapportere hva som er importert til Norge av elektriske produkter – alt gjøres automatisk av RENAS.

Endringer for innkreving av miljøgebyr innført fra 1. juli 2016
Fra 1. juli 2016 ble det ikke lenger oppkrevd miljøgebyr via Tollregningen/tolldeklarasjonen. RENAS har utvidet Min side-løsningen og lansert en helt ny og effektiv plattform for innkreving av miljøgebyret for alle berørte produkter, slik at man får full oversikt på all import. Den første faktureringsperioden på den nye plattformen var for juli og august 2016. Fra 01.01.2018 mottar alle medlemmer med import faktura månedlig.

Kontroll av datagrunnlag
RENAS kalkulerer gebyret ut fra til enhver tid gjeldende miljøgebyrsatser for de enkelte tolltariffnummer som varen importeres på. All import som er omfattet av miljøgebyrordningen fremkommer på Min side. Importdata legges ut på Min side hver måned. Forut for hver fakturering blir det sendt ut et varsel til bedriftens kontaktperson slik at det er mulighet for evt. feilopprettinger før vi sender faktura. Beregningsgrunnlaget kan korrigeres dersom det for eksempel er gjort en feil ved innfortolling.

Refusjon
Dersom en bedrift har betalt inn for mye miljøgebyr, kan det søkes refusjon. Kravet må dokumenteres i henhold til reglene som beskrevet på skjema for refusjonssøknad. Kravet må være RENAS i hende senest seks måneder etter at feil/salg/eksport har funnet sted.

Produsenter i Norge
RENAS-medlemmer som produserer EE-produkter i Norge må rapportere denne produksjonen via et web-basert egendeklareringssystem. Miljøgebyret kreves inn hver annen måned.

Her finner du rapporteringssiden for norske produsenter.

Her finner du retningslinjer for rapportering av produksjon i Norge.

Har du også lest disse artiklene?