Materialer

Cerium

Cerium er et grunnstoff med kjemisk symbol Ce og atomnummer 58.

Dette grunnstoffet er det vanligste av de sjeldne jordmetallene, og er mer vanlig enn bly. Det er stålgrått og svært reaktivt. Det betyr at det ruster lett i luft og løses raskt opp av fortynnede baser og syrer. I luft antennes rent cerium hvis det skrapes og det anses for å være svakt giftig.

Cerium utvinnes fra monazitt og bastnäsitt. I 1991 ble det på verdensbasis framstilt om lag 24 000 tonn. Det brukes imidlertid sjeldent i ren form, men sammen i en legering med jern brukes cerium som ildstål eller «flintstein» fyrtøy, sigarettennere og gasstennere. Cerium brukes også som tilsetningsstoff i spesialglass for UV-filter.

Materialer

Cerium

Cerium er et grunnstoff med kjemisk symbol Ce og atomnummer 58.