Materialer

Dysprosium

Dysprosium er et grunnstoff med kjemisk symbol Dy og atomnummer 66.

Navnet til dette grunnstoffet kommer fra det greske ordet for utilgjengelig. Det kommer av at stoffet lenge var vanskelig å skille ut i ren metallisk form. Dysprosium er et mykt sølvhvitt metall som tilhører de sjeldne jordmetallene. Det forekommer ikke i ren form naturlig, men utvinnes fra monazitt, gadolinitt, euxenitt og bastnäsitt. Hovedkilden til kommersielt framstilt dysprosium er leireforekomster i det sørlige Kina. Årlig fremstilles det rundt 100 tonn dysprosium på verdensbasis.

Brukes mer og mer i permanentmagneter som inngår i elbilmotorer og vindmølleturbiner. Brukes også i kontrollstaver i kjernereaktorer, i CD-plater og i MRI-maskiner.

Materialer

Dysprosium

Dysprosium er et grunnstoff med kjemisk symbol Dy og atomnummer 66.