Materialer

Erbium

Erbium er et grunnstoff med kjemisk symbol Er og atomnummer 68.

Også dette stoffet er oppkalt etter Ytterby gruve utenfor Stockholm. Dette sjeldne jordmetallet er mykt og smibart og oksiderer ikke spesielt raskt i luft. Erbiumsalter har rosa farge og skarpe karakteristiske absorbsjonslinjer i synlig lys, ultrafiolett og nær-infrarød. Det er lite giftig.

Erbium forekommer ikke naturlig, men må fremstilles fra mineralene monazitt, gadolinitt, xenorim og euxenitt som en del av de andre sjeldne jordmetallene. Erbium har svært lave forekomster, og årlig produseres det kun 500 tonn på verdensbasis.

Erbium er det eneste tilsetningsstoffet som gir glass rosa farge. Det brukes i metallurgien og i kjernefysisk teknologi. Fremover vil det antageligvis bli økt bruk for erbium i optiske fibre for bedre informasjonsoverføring.

Materialer

Erbium

Erbium er et grunnstoff med kjemisk symbol Er og atomnummer 68.