Materialer

Europium

Europium er et grunnstoff med kjemisk symbol Eu og atomnummer 63.

Ikke overraskende er Europium oppkalt etter Europa. Det er det mest sjeldne av de allerede sjeldne jordmetallene, og også det mest reaktive. Det oksiderer raskt i luft, er omtrent like tungt som bly og lett å bearbeide.

Europium finnes ikke i ren form, men finnes som mange av de andre sjeldne jordmetallene i mineralene monazitt og bastnäsitt. Det finnes også i solen.

Europium ble brukt å for å vise rødfarger i gamle bilderørskjermer. Det brukes også i nøytronstaver i kjernekraftverk. Siden det ble brukt mye i gamle skjermer er det gode muligheter for å gjenvinne Europium ved riktig kildesortering og avfallshåndtering.

Materialer

Europium

Europium er et grunnstoff med kjemisk symbol Eu og atomnummer 63.