Materialer

Gallium

Gallium er et mykt metalloid med kjemisk symbol Ga og atomnummer 31.

Gallium har et større temperaturområde hvor det er flytende enn noe annet grunnstoff og smelter på bare 30°C.

Gallium er grunnlaget for all LED. Siden LED er langt mer energieffektivt enn alle andre lyskilder, er det grunn til å tro at LED vil være dominerende innen belysning i mange år fremover. Etterspørselen etter gallium har vokst kraftig, og forventes å vokse ytterligere. Det er hittil ikke kommet reelle alternativer til gallium i LED.

Gjenvinning av gallium fra LED har hittil ikke blitt etablert noe sted i verden, og er noe aktører innen EE-avfall må se nærmere på fremover.

Andre bruksområder for gallium er i kretskort og databrikker i utstyr for mobiltelefoner og trådløs kommunikasjon. Legeringen «Galinstan» etter Gallium, Indium, Stannum (tinn) brukes som kvikksølv-erstatning i medisinske termometre.

Primærproduksjonen av gallium er ikke på mer enn 750 tonn på verdensbasis, og baserer seg i stor grad på utvinning som biprodukt ved prosessering av bauxit og sinkmalm (aluminiumsproduksjon).

Materialer

Gallium

Gallium er et mykt metalloid med kjemisk symbol Ga og atomnummer 31.