Materialer

Holmium

Holmium er et grunnstoff med kjemisk symbol Ho og atomnummer 67.

Stoffet er et sjeldent jordmetall som er oppkalt etter Stockholms latinske navn. Det forekommer ikke i ren form naturlig, men finnes i forskjellige mineraler som monazitt og gadolinitt. Kommersiell utvinning bruker monazitt-sand fra Sør-Kina som inneholder 0,05% holmium. Årlig utvinnes det om lag 10 tonn holmium.

Holmium er et sølvhvitt, glinsende metall som er mykt og smibart. I tørr luft ruster det sakte, men i fuktig eller varm luft oksiderer det raskt. Av alle de naturlige grunnstoffene har holmium det høyeste magnetiske moment og bedre magnetiske egenskaper enn jern.

På grunn av de svært gode magnetiske egenskapene brukes holmium til å skape sterke kunstige magnetfelt. Det er også svært viktig i atomreaktorer. Holmium kan absorbere nøytroner fra kjernefysisk spalting, og brukes derfor i kontrollstaver i kjernekraftverk.

Materialer

Holmium

Holmium er et grunnstoff med kjemisk symbol Ho og atomnummer 67.