Materialer

Kadmium – grunnstoff

Kadmium er et grunnstoff med kjemisk symbol Cd og atomnummer 48.

Kadmium kommer av kadmeia som betyr sinkkarbonat, stoffet grunnstoffet først ble oppdaget i. Det er et mykt, formbart og smibart metall som er blåhvitt. Det er korrosjonsbestandig i tørr luft, men ruster i fuktig luft. Det løses opp av de fleste syrer, men er motstandsdyktig mot baser. Kadmium er svært giftig, reproduksjonsskadelig og kreftfremkallende.

Kadmium er et sjeldent grunnstoff, og kommer stort sett som et biprodukt av sinkproduksjon. I 2007 ble det produsert 19 900 tonn kadmium, og det anslås at verdens reserver er på 490 000 tonn, hvorav Kina har de største reservene med 99 000 tonn. Det er noe gjenvinning av kadmium.

I 2007 gikk 83% av all kadmium til produksjon av nikkel-kadmium-batterier. Dette er robuste batterier med flere gode egenskaper, men som EU vurderer å forby nettopp på grunn av kadmiuminnholdet.

Materialer

Kadmium – grunnstoff

Kadmium er et grunnstoff med kjemisk symbol Cd og atomnummer 48.