Materialer

Kvikksølv – grunnstoff

Kvikksølv er et grunnstoff med kjemisk symbol Hg og atomnummer 80.

Kvikksølv er et sølvfarget flytende metall, en egenskap som er opphavet til grunnstoffets navn. Det er det eneste metalliske grunnstoffet som er flytende ved romtemperatur og ble mye brukt av oldtidens alkymister, med varierende hell. Kvikksølv er svært giftig.

Kvikksølv finnes i kvikksølvmineralet sinober. I 2007 ble det på verdensbasis utvunnet om lag 1500 tonn.

Kvikksølv har vært brukt i de siste årene i termometre, barometre, blodtrykksmålere, manometre og andre vitenskapelige instrumenter og til fremstilling av amalgamfyllinger. På grunn av kvikksølvets giftighet er imidlertid bruken i stor grad faset ut fra alt annet enn vitenskapelige instrumenter.

Materialer

Kvikksølv – grunnstoff

Kvikksølv er et grunnstoff med kjemisk symbol Hg og atomnummer 80.