Materialer

Lantan

Lantan er grunnstoff med kjemisk symbol La og atomnummer 57.

Lantan tilhører lantanoidene (som har fått navnet sitt etter lantan), og de sjeldne jordmetallene.

De viktigste mineralene for lantan-fremstilling er monazitt som typisk inneholder 25% lantan, og bastnäsitt som typisk inneholder 35 % lantan. Inntil 1949 var bastnäsitt ansett for å være meget sjeldent, men etter et større funn i Mountain Pass i California, USA, begynte geologene å lete etter tilsvarende forekomster andre steder. Nye funn av bastnäsitt ble gjort – særlig i Afrika og Kina. Kina er i dag den ledende produsenten av lantan – og av sjeldne jordmetaller. Særlig sentral er Bayan Obo-gruven nær grensen til Mongolia (kilde: Wikipedia).

Lantan blir brukt i metallurgisk industri som reduksjonsmiddel. Det brukes også i mange legeringer. Ildstålet («flintsteinen») i lightere kan bestå av opptil 25 til 45% lantan. Glass som skal brukes i linseoptikk blir ofte tilsatt lantanoksid på grunn av at det gir høy lysbrytningsindeks og lav dispersjon (ulik brytning av de forskjellige spektralfargene). Lantanoksid brukes også i krystallglass og keramikkglasur der det erstatter giftige blyforbindelser og forbedrer motstandsdyktigheten overfor kjemikalier (tåler maskinvask).

Lantan er en bestanddel i Ni-MH (Nikkel-MetallHydrid) batterier som brukes i hybridbiler. I en typisk hybridbil som en Toyota Prius brukes det 10-15 kg lantan i batteriet.

Materialer

Lantan

Lantan er grunnstoff med kjemisk symbol La og atomnummer 57.