Materialer

Lutetium

Lutetium er et grunnstoff med kjemisk symbol Lu og atomnummer 71.

Dette metallet er oppkalt etter det latinske navnet på Paris (Lutetia), og tilhører de sjeldne jordmetallene. Lutetium er et smibart, formbart og korrosjonsbestanding sølvhvitt metall. Det er relativt stabilt i tørr luft, men ruster i fuktig luft. Lutetium er det hardeste og tynneste av de sjeldne jordmetallene. Det er også et av de dyreste.

I likhet med mange av de andre sjeldne jordmetallene, er det kostnadskrevende å skille ut lutetium. Derfor har grunnstoffet en pris som er om lag seks ganger høyere enn gull med priser opp mot 1000$ per kilo. Siden det er så dyrt brukes det lite i kommersiell sammenheng, men det er nødvendig i enkelte prosesser i oljeraffinerier og har vært brukt til å fastslå alderen på meteoritter.

Materialer

Lutetium

Lutetium er et grunnstoff med kjemisk symbol Lu og atomnummer 71.