Materialer

Promethium

Promethium er et radioaktivt grunnstoff med kjemisk symbol Pm og atomnummer 61.

Stoffet er oppkalt etter Prometheus som stjal ild fra gudene. Dette radioaktive grunnstoffet dannes som et fisjonsprodukt fra uran og alfa-omdannelse av europium. Naturlig er det kun ekstremt små mengder som finnes. I jordskorpen anslås det at det kun er 560 gram (!) promethium. Med andre ord litt over et halvt kilo. Fra en uranreaktor med 105 effekt kan det daglig produseres om lag 1,5 gram promethium. Promethium til kommersielt bruk kommer utelukkende fra kjernereaktorer.

Grunnstoffet er et sølvhvitt mykt metall som reagerer med vann og som raskt oksiderer i luft. I mørke gløder promethiumsalter grønt eller blått på grunn av radioaktivtiteten. Det er meget farlig å håndtere ettersom det avgir beta-stråler. Du kan finne det i enkelte selvlysende urvisere og i noen eldre typer selvlysende maling. Det brukes i atombatterier og som betastrålingskilde i måleinstrumenter for måling av tykkelse og fyllingsgrad.

Siden stoffet er farlig, sjeldent og vanskelig å utvinne er det avgjørende at vi tar vare på de forekomstene vi har.

Materialer

Promethium

Promethium er et radioaktivt grunnstoff med kjemisk symbol Pm og atomnummer 61.