Materialer

Samarium

Samarium er et grunnstoff med kjemisk symbol Sm og atomnummer 62.

Samarium forekommer ikke i ren form naturlig, men finnes i flere mineraler som monazitt, bastnäsitt og samarskitt. Det regnes som et sjeldent jordmetall, men er blant de mer vanlige av grunnstoffene med den klassifikasjonen, fire ganger vanligere enn tinn. Årlig utvinnes det rundt 700 tonn samariumoksid og det anslås at det er rundt 2 millioner tonn med forekomster gjenværende. Prisen per kilo er om lag 360$cc eller 3000 kroner.

Samarium er under normale temperaturer et sølvskinnende metall som er hardt og sprøtt. Det ruster ikke når det er tørt i luften, men hurtig i fuktig luft. Det er uedelt og løser seg lett i fortynnede syrer og reagerer kraftig med vann i en prosess som utvikler hydrogen og samariumhydroksid.

Samarium brukes sammen med kobolt i permanentmagneter. I laserteknologier inngår det i de optiske materialene og brukes også i infrarødt absorberende glass. Et annet viktig bruksområde er å uskadeliggjøre den svært skadelige miljøgiften PCB.

Kritisk og strategisk råmateriale
Listet som kritisk og strategisk råmateriale av EU per 2023
Et utvalg av gjennomsiktige gule og klare sylindriske akrylrør med ulike indre former, arrangert mot en svart bakgrunn, fremkaller en nesten elementær lokke som minner om samariums skimrende fargetoner.
Periodiske system

Anvendelse

  • Magneter
  • Elektronikk

Avfallsstrømmer

  • Magneter
  • Sparepærer
  • Lysrør

Betydning

Lav Høy

Tilgjengelighet

Vanlig Sjelden
Materialer

Samarium

Samarium er et grunnstoff med kjemisk symbol Sm og atomnummer 62.