Materialer

Scandium

Scandium er et grunnstoff med kjemisk symbol Sc og atomnummer 21.

Scandium sammen med Yttrium og Lantanoidene utgjør det vi kaller sjeldne jordartsmetaller. Scandium finnes i små konsentrasjoner i lantanoidmineraler og i noen wolfram-, tinn-, zirkonium- og uranmineraler. Rene scandiummineraler er få og sjeldne. Scandium blir bare fremstilt i små mengder.

Scandium tilsettes for å øke styrken i magnesium- og aluminiumlegeringer, og tilsettes titankarbid for å øke hardheten. Titankarbid inngår i hardmetall-legeringer som brukes i verktøy som dreiestål og bergbor, og som korrosjonshindrende belegg på stål.

Det brukes også i gassutledningslamper, og sammen med holmium og dysprosium gir disse lampene et lys som er nært dagslys i fargetemperatur. Videre brukes scandium i fremstillingen av laserkrystaller. Magnetiske datalagringsmedier blir tilsatt scandiumoksid for å øke magnetiseringshastigheten.

Materialer

Scandium

Scandium er et grunnstoff med kjemisk symbol Sc og atomnummer 21.