Materialer

Silisium

Silisium er et grunnstoff med kjemisk symbol Si og atomnummer 14. Tidligere ble stoffet kalt kisel.

Silisium er et av få kjente stoff som utvider seg ved overgangen til fast fase (størkning). Det brukes blant annet til å lage halvlederkomponenter som solceller, transistorer og integrerte kretser til bruk i datamaskiner og annen elektronikk.

Silisium er det nest mest tilstedeværende grunnstoffet i jordskorpa. Det er også et gjødningsmiddel som også kan virke forebyggende mot enkelte soppsykdommer.

I Norge produseres rent solcellesilisium hos Elkem Solar.

Materialer

Silisium

Silisium er et grunnstoff med kjemisk symbol Si og atomnummer 14. Tidligere ble stoffet kalt kisel.